top of page

פורטרט משפחתי/

Family Portrait

חלק מפרוייקט זמן ביסודות העיצוב, בו יצרנו שפה חזותית על בסיס מקום מסויים, רגש ואמירה.

המקום שאני בחרתי היה הבית הישן של סבתי, למרות שבהתחלה רציתי להציג משהו תמים וישן, ההזנחה שהבית עבר לקחה אותי לכיוון אחר. בסוף הפרוייקט הצגתי שפה המתבססת על ההזנחה והסדקים שנוצרים במשך הזמן. הפרוייקט כלל את תמונות אילו, וילונות סדוקים אשר יצרתי וחלל פנימי.

bottom of page