top of page

הזנחה/

neglect

חלק מהמחקר שערכתי בפרוייקט גמר של שנה ראשונה בו הייתי צריך לייצר שפה חזותית בהשראת מקום מסויים. המקום בו בחרתי היה הבית של סבתי אשר עומד נטוש זה כבר זמן רב. התעמתתי בפרוייקט בין הזכרונות שלי מהמקום לבין ההזנחה והמראה שלו כיום, אם זאת משהו במחקר הויזואלי בחרתי להציג כעבודה נפרדת בשם הזנחה.

 

bottom of page