top of page

עמוק בטל/

Amok Ba Tal

לפרוייקט זה עליי היה לבחור שיר ולתת לו פירוש ויזואלי ולשלב בו דימוי עם טקסט, אני בחרתי את השיר ״עמוק בטל״ של לאה גולדברג.

bottom of page